TitleImage

 

Historiemaler  F C LUND:

DANSKE NATIONALDRAGTER

Tredie oplag - 1915

bearbejdede af figurmaleren  Luplau Janssen
 


Denne web-udgave præsenteres af: Frits Lilbæk


Forord

Treårskrigen 1848-50 var et af resultaterne af de nationale bevægelser, som blussede op rundt omkring i Europa i kølvandet på Napoleonskrigene. I Danmark kom det til at gå ud over det tysktalende Slesvig-Holsten, der på sin side havde allieret sig med Prøjserne.

Maleren Frederik Christian Lund (1826-1901) deltog som frivillig soldat i krigen og havde sin skitsebog med overalt. Han interesserede sig især for bønderne og deres søndagsklæder i første halvdel af 1800-tallet.

På opfordring og blandt andet støttet af regeringen rejste han efter Treårskrigen rundt i riget for at komplettere sine tegninger. De var efterfølgende grundlaget for udgivelsen af en samling med 31 farvelitografier i 1864.

De originale akvareller blev købt til en svensk samling og litografierne blev hurtigt udsolgt, så der blev lavet et andet oplag i 1890, hvor de originale litografiske stenplader blev brugt.

I starten af 1. verdenskrig ønskede man igen at få lavet et nyt oplag; men det kunne umiddelbart ikke lade sig gøre, fordi de originale stenplader ikke længere eksisterede.

Tredieudgaven blev derfor baseret på en gentegning af billederne - igen til farvelitografisk tryk. Figurmaleren Luplau Janssen udførte arbejdet med besked om at bevare F C Lunds intentioner; men samtidig med tilladelse til at rette iøjnefaldende fejl og mangler - dog således, at tegningerne vedblev at være F C Lunds.

" ··· Og så går de gamle danske kostumebilleder igen ud i folket. Måtte de finde den modtagelse, de fortjener. Deres kulturhistoriske værd er vokset med årene, alt eftersom modellerne forsvandt.

For en domstol, der afsiger sin kendelse ud fra et rent kunstnerisk synspunkt, er det jo ikke at billederne fremstiller sig. Værdsættes vil de først og fremmest i henhold til, hvad de giver af den oplysning og de stemninger, som strømmer os i møde og som vi ikke kan tage imod, uden at de bringer udbytte."

 
-- citeret fra forordet til tredieudgaven ved Sigurd Müller.
 
 

De lithografiske billeder har størrelsen 17,9 * 26,1 cm.

 
Læs mere i:
 • Erna Lorenzen: Hvem sagde Nationaldragt ?
  Wormanium 1987 - ISBN 87-8516-097-0

Supplerende læsning:
 • Ellen Andersen: Danske Bønders Klædedragt
  Carit Andersen, København 1960
 • Ester Grølsted: Sy folkedragten selv
  Høst og Søn 1985 - ISBN 87-14-28506-1
 • Ester Grølsted: Hverdagstøj på landet, sommer 1788
  Nationalmuseet 1988 - ISBN 87-480-0617-3
 • Kamma Gudmand-Høyer: Folketøj - Modetøj 1750-1835
  Eget forlag 1995 - ISBN 87-985604-0-9
 • Minna Kragelund: Folkedragter - landboliv i fællesskabets tid
  Lademann 1978/1989 - ISBN 87-15-08546-5
 • Erna Lorenzen og Ulla Thyrring: Folketøj på landet 1830-1880
  Nyt Nordisk Forlag Arnold Busck 1977 - ISBN 87-17-02275-4
 • Charles Rasmussen: Danske Folkedragter og udvalgte Folkesagn
  Axel E. Åmodts eftf., København 1942

<- tilbage | dans-på-nettet